Aneksy do Przedmiotowych Zasad Oceniania

Fizyka
Historia – E. Trawińska
Przyroda
Język angielski
WOS
Religia
Platyka
Historia – M. Falkowska
Chemia
Biologia
Wychowanie Fizyczne – M. Gębka
Wychowanie Fizyczne – Hanna Dzielska
Technika
Matematyka
Język polski
Informatyka
Geografia
Edukacja dla bezpieczeństwa