Rada Rodziców wybierana jest w każdym roku szkolnym.
W skład Rady Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu każdej z klas.
Prezydium Rada Rodziców stanowi: przewodniczący, zastępca, skarbnik.

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:

 • Jocz-Chetwynd Barbara – przewodnicząca
 • Błaszkowski Paweł – zastępca
 • Cegielska Anna – skarbnik

Przedstawiciele Rad Rodziców:

 • Klasa „0”: Błaszkowski Paweł
 • Klasa I: Dębińska Beata
 • Klasa II: Cegielska Anna
 • Klasa III: Śmigielska Joanna
 • Klasa IV: Wierzbowska Agnieszka
 • Klasa V: Lisińska Edyta
 • Klasa VI: Dembowska Beata
 • Klasa VII: Galczewska Ewa
 • Klasa VIII: Jocz-Chetwynd Barbara, Paprocka Renata