Rada Rodziców wybierana jest w każdym roku szkolnym.
W skład Rady Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu każdej z klas.
Prezydium Rada Rodziców stanowi: przewodniczący, zastępca, skarbnik.

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:

 • Błaszkowski Paweł – przewodniczący
 • Lisińska Edyta – zastępca
 • Majek Iwona – skarbnik

Przedstawiciele Rad Rodziców:

 • Klasa „0”: Majek Iwona
 • Klasa I: Błaszkowski Paweł
 • Klasa II: Kirejewska Paulina
 • Klasa III: Żurawska Jowita
 • Klasa IV: Marszałek Wiesława
 • Klasa V: Jachowska Kamila
 • Klasa VI: Lisińska Edyta
 • Klasa VII: Dembowska Beata
 • Klasa VIII: Galczewska Ewa