Informacja RODO

Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Szkole Podstawowej w Wielkich Radowiskach jest Pan Dariusz Bączkowski, mail: d.baczkowski@jumi2012.pl    

Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Państwa dane są przetwarzane:

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
– dostępu do swoich danych osobowych,
– żądania sprostowania swoich danych osobowych
– żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
– przenoszenia swoich danych
– wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Wielkich Radowiskach

Klauzule RODO

Kontakt

E-mail: d.baczkowski@jumi2012.pl
W celu kontaktu z IDO możesz skorzystać z formularza: