Na rok szkolny 2020/2021 ustalono składkę w wysokości na pierwsze dziecko: 40 zł (na każde następne: 20 zł)

Płatność można dokonać na konto Rady Rodziców lub u skarbników klasowych, którzy przekażą składki skarbnikowi Rady Rodziców za pokwitowaniem.

W każdy czwartek i piątek w godz. 7:40 – 7:50 będzie można dokonać wpłaty na RR bezpośrednio u Pani Skarbik Iwony Majek, która będzie dostępna przed budynkiem szkolnym.

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Wielkich Radowiskach
Wielkie Radowiska 2,
87-207 Wielkie Radowiska
21 1020 5024 0000 1602 0107 2941 PKO BP
tytułem: imię, nazwisko ucznia, klasa, wpłata na RR

Za wszystkie wpłaty dziękujemy! Gwarantujemy, że zostaną wydatkowane z myślą o uczniach i dla dobra szkoły.