Dyrektor: mgr Ewa Przedpełska

Język polskimgr Bogumiła Frankiewicz
Historia / Historia i społeczeństwomgr Bogumiła Frankiewicz
mgr Kamil Suliński
Wiedza o społeczeństwiemgr Marietta Falkowska
Język angielskimgr Marta Krupka
Język niemieckimgr Kamil Suliński
Matematykamgr Hanna Szmytkowska
Przyrodamgr Hanna Dzielska
Geografiamgr Miłosz Gębka
Biologiamgr Hanna Dzielska
Technikamgr Marta Krupka
Informatykamgr Miłosz Gębka
Plastykamgr Agnieszka Galczewska
Muzykamgr Ewa Przedpełska
Chemiamgr Bernadeta Kolbusz
Fizykamgr Aleksandra Klimek
Edukacja dla bezpieczeństwamgr Miłosz Gębka
Wychowanie fizyczne mgr Hanna Dzielska
mgr Miłosz Gębka
Religiaks. Wiesław Michlewicz
Doradztwo zawodowemgr Marta Krupka
Wychowanie do życia w rodziniemgr Hanna Dzielska
Logopedamgr Monika Lubińska
Pedagogmgr Agata Masheimer
Bibliotekamgr Beata Górecka