15 czerwca uczniowie klasy 4 przystąpili do egzaminu praktycznego na kartę rowerową.

W tym nadzwyczajnym czasie egzamin odbył się w szczególnych warunkach – z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa.

Młodzi rowerzyści zmagali się m.in. ze slalomem między pachołkami, tzw. „żmijką”, omijaniem przeszkody na drodze, przejazdem po wyznaczonej prostej czy tzw. ósemką.

Wszyscy wykonali zadania prawidłowo i tym samym zdobyli swoje pierwsze prawo jazdy!

Życzymy wszystkim szerokiej i bezpiecznej drogi!