Zakład Usług Wodnych
Ostrowite 4
87-400 Golub-Dobrzyń

Przedsiębiorstwo usług wodnych i kanalizacji, które zaopatruje region w wodę pitną.

Firma przekazała 500 zł na konto Rady Rodziców. Za co bardzo dziękujemy.