Indywidualna darowizna na szczytny cel szafek szkolnych.

Państwo Błażejewicz przekazali 500 zł na konto Rady Rodziców. Za co bardzo dziękujemy.