Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. PORTRET „PANI WIOSNY”

Celem konkursu było kształtowanie wyobraźni plastycznej, inspirowanie tematyką wiosenną, rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne w różnych materiałach, technikach i formach, popularyzowanie wiedzy o wiosennych barwach. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie portretu Pani Wiosny.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

– Kategoria I – (uczniowie klas 0-II)

I miejsce: Zuzanna Grzębska kl. 1

– Wyróżnienie: Tymon Rewer kl. 0

– Kategoria II –  (uczniowie klas III- V)

– I miejsce: Roksana Tokarska kl. 5

– Wyróżnienie: Karina Trzcińska kl. 5

– Kategoria III –  (uczniowie klas VI-VII)

-I miejsce: Patrycja Galczewska kl. 6

Wręczenie nagród i dyplomów nastąpi po powrocie do szkoły.

Konkurs plastyczny – PORTRET PANI WIOSNY

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

pn. PORTRET „PANI WIOSNY”

Organizator Konkursu:

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Wielkich Radowiskach

CELE KONKURSU:

 1. Kształtowanie wyobraźni plastycznej.
 2. Inspirowanie tematyką wiosenną.
 3. Rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne w różnych materiałach, technikach i formach.
 4. Popularyzowanie wiedzy o wiosennych barwach.

TEMATYKA KONKURSU:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie portretu Pani Wiosny.

ZASADY KONKURSU:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej w Wielkich Radowiskach.
 • Kategoria I – uczniowie klas 0-II
 • Kategoria II –  uczniowie klas III- V
 • Kategoria III –  uczniowie klas VI-VIII
 1. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu.
 2. Technika wykonania prac – dowolna, np. wycinanka, wydzieranka, rysunek kredkami, ołówkiem, tuszem, farbami, itp. – w formacie A4 .
 3. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko, klasa.

TERMINY

 1. Klasy 0-III prace proszę dostarczyć do dnia 26.03.2021 r. do opiekunów SU, klasy IV-VIII zdjęcie prac proszę przesyłać na adres elzbieta.cedro@radowiska.pl  lub agata.masheimer@radowiska.pl w temacie wpisując imię nazwisko oraz klasę.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30.03.2021 r. ,a wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

OCENA:

 1. Podczas oceny brane pod uwagę będzie:
 • pomysłowość, walory artystyczne i estetyczne.
 • dobór i wykorzystanie materiałów.
 • Dla laureatów konkursu organizator przewidział nagrody rzeczowe i dyplomy.

Poczta Walentynkowa online

14 lutego to dzień szczególny! Jeśli chcecie wysłać komuś walentynkę, śmiało wstawcie ją na naszą tablicę!

KAŻDA WALENTYNKA JEST ANONIMOWA! 

Życzenia walentynkowe dla swoich sympatii  wstawiamy w bardzo łatwy sposób: otwórz link poniżej- kliknij na tablicę – umieść tekst w wyznaczonym miejscu- i gotowe!

https://padlet.com/ela_cedro/i04551mk0k495yll

Rozstrzygnięcie konkursu – ,,Plakat promujący Dzień Życzliwości”

W drugiej połowie listopada z okazji Dnia Życzliwości Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Wielkich Radowiskach ogłosił konkurs pt.: ,,Plakat promujący Dzień Życzliwości”. Celem konkursu było wzbogacanie wiedzy na temat Dnia Życzliwości, kształtowanie postawy życzliwości, serdeczności u młodych ludzi oraz rozwijanie zainteresowań plastycznych.

Wyniki przedstawiają się następujące:

I miejsce– Roksana Tokarska klasa V

Prace wyróżnione:

– Patrycja Galczewska klasa VI

– Agata Dembowska klasa VII

– Helena Polak klasa III

Wręczenie dyplomów i nagród nastąpi po powrocie do szkoły.

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie!

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej  w Wielkich Radowiskach, ogłasza konkurs fotograficzny  z okazji Dnia Pluszowego Misia.

„ WYJĄTKOWA FOTKA Z MISIEM”

 • Konkurs przeznaczony jest dla oddziału przedszkolnego oraz klas I –III Szkoły Podstawowej w Wielkich Radowiskach.
 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia, którego tematem przewodnim będzie zdjęcie z pluszową maskotką MISIA.
 • Zdjęcie może być wykonane dowolnym aparatem
 • Wykonane zdjęcia prosimy wysyłać na adres mailowych opiekunów SU 

elzbieta.cedro@radowiska.pl lub agata.masheimer@radowiska.pl

W temacie wiadomości wpisujemy: imię i nazwisko – Dzień Pluszowego Misia

 • Termin składania prac konkursowych do  05.12.2020r
 • Ogłoszenie wyników na stronie internetowej szkoły 06.12.2020r.

Celem konkursu „Wyjątkowa Fotka z Misiem” jest:

• przybliżenie najmłodszym historii powstania pluszowego misia,

 • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych,

• rozwijanie wrażliwości estetycznej,

 • popularyzacja dnia Światowego Dnia Pluszowego Misia

KRYTERIA OCENY:

-zgodność pracy z tematem

– pomysłowość i kreatywność

Na zwycięzców czekają nagrody!                  

Dzień Życzliwości – konkurs

Dlaczego tylko dzień? – jeden dzień życzliwości?

Zróbmy TYDZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI, dobroci, miłych słów, prostych gestów…

Samorząd Uczniowski zaprasza uczniów klas I-VIII do udziału

w konkursie z okazji Dnia Życzliwości.

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego

pt. „Plakat promujący Dzień Życzliwości”.

Cele konkursu:

– wzbogacanie wiedzy na temat Dnia Życzliwości,

– rozbudzanie życzliwości, serdeczności u młodych ludzi,

 -zaprezentowanie talentu plastycznego.

Uczestnicy konkursu: uczniowie z klas I – VIII.

Organizator: Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Wielkich Radowiskach

Warunki konkursu:

1. Temat – Plakat z hasłem promującym : „Dzień Życzliwości”;

2. Czas trwania konkursu: od 16 listopada  2020 r. do 23 listopada 2020 r.

3. Format pracy: najmniejszy – kartka A4;

4. Technika wykonania: dowolna;

5. Forma wykonania: praca płaska;

6. W temacie wiadomości wpisujemy: imię i nazwisko – Dzień Życzliwości

7. Zdjęcia prac wysyłamy do opiekunów Samorządu Uczniowskiego na adres: elzbieta.cedro@radowiska.pl  agata.masheimer@radowiska.pl


Kryteria oceny:

– zgodność pracy z tematem,

– estetyka wykonania,

– pomysłowość,

– wartości artystyczne.

 Zwycięskie prace będą nagrodzone.