Rozstrzygnięcie konkursu ,,MÓJ PUPIL”

Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczno – fotograficzny pt. „Mój pupil” został rozstrzygnięty!

Wyniki w poszczególnych kategoriach przedstawiają się następująco:

Klasy I-III

I miejsce – Madzia Rochon kl. 2

II miejsce – Anna Olszewska kl. 2

III miejsce – Patrycja Gutowska kl. 1

Klasy IV-VIII

I miejsce – Jan Melerski kl. 6

II miejsce – Nikola Gryczkowska i Wiktoria Gryczkowska kl. VIII

III miejsce – Katarzyna Dołęga kl. VIII

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie!

KONKURS ,,MÓJ PUPIL”

Organizatorzy  konkursu: SU Wielkie Radowiska ( Zofia Lisińska oraz Patrycja Galczewska)

Uczestnicy konkursu:

Uczniowie klas 1-3 oraz 4-8
.

Prace konkursowe:

 • zadaniem uczestnika konkursu dla klas 1-3 rysunek przedstawiający siebie oraz swojego pupila a dla 4-8 zrobienie wspólnego  zdjęcia wraz ze swoim pupilem;
 • technika wykonania pracy: rysunkowa dla klas 1-3 , a fotograficzna dla klas 4-8 ;
 • format prac konkursowych dla rysunku oraz zdjęcia – A4;
 • prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie przez uczniów;
 • każdy uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę;
 • praca biorąca udział w konkursie musi na osobnej małej kartce zawierać metryczkę (imię i nazwisko autora pracy, wiek oraz klasa );.

Termin dostarczenia prac i wyniki:

Prace konkursowe należy dostarczyć najpóźniej do dnia 10 czerwca 2021 r.

Prace dostarczamy do Pani Elżbiety Cedro w klasie numer 2 ( naprzeciwko biblioteki )

Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 czerwca  2021 r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu będzie dostępna na stronie internetowej naszej szkoły 

 Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez Organizatora, w dwóch kategoriach klasowych :
1-3 oraz 4-8.

W każdej grupie klasowej zostaną przyznane nagrody. W kwestiach spornych decyzje podejmie jury powołane przez Organizatora.

Przy ocenie prac brane pod uwagę będą: samodzielność wykonania, kreatywność oraz staranność i estetyka wykonania.

Przyniesienie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

,,WIERSZ DLA MOJEJ MAMY”

W konkursie organizowanym przez SU pn. ,,Wiersz dla mojej mamy” zwycięża praca Karola Swobodzińskiego z klasy VI. Gratulujemy serdecznie!

Kochana Mamo,

Jesteś dla mnie wszystkim,

Więc w jakże dla Ciebie piękny dzień,

Składam Ci życzenia.

Dziękuję Ci za to, że jesteś,

Że nigdy nie spuściłaś ze mnie oka,

Wiele mnie nauczyłaś,

I nigdy mimo mych problemów,

Mnie nie zostawiłaś.

Mimo naszych kłótni i problemów,

Zawsze Cię kochałem.

Dziękuję Ci za wszystko,

Jesteś wspaniała.

Karol Swobodziński klasa VI

POWRÓT DO SZKOŁY NA SPORTOWO

W ramach aktywnego (sportowego) powrotu do szkoły zorganizowano cykliczne zajęcia pozalekcyjne z piłki nożnej dla chętnych uczniów, prowadzonych przez pana Miłosza Gębkę. Zajęcia mają na celu wdrożyć uczniów do aktywności ruchowej, której tak bardzo brakowało w czasie nauki zdalnej. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły.

KONKURS POETYCKI ,,WIERSZ DLA MOJEJ MAMY”

Konkurs organizowany przez Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Wielkich Radowiskach

Cele konkursu:

♦ rozwijanie zainteresowań kulturą, tradycją, językiem ojczystym,

♦ stworzenie uczniom możliwości do doskonalenia własnych umiejętności twórczych,

♦ promocja twórczości poetyckiej dzieci i młodzieży,

♦ poszukiwanie inspiracji,

♦ rozwijanie więzi rodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowych relacji opartych na miłości i szacunku.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

♦ konkurs jest adresowany do uczniów Szkoły Podstawowej w Wielkich Radowiskach,

♦ kategorie wiekowe: klasy 0-II, III- V, VI-VIII szkoły podstawowej,

♦ praca powinna zawierać minimum 8 a maksimum 30 wersów tekstu w formie wiersza, wydrukowana w formacie A4 i dostarczona lub wysłana do opiekunów SU: Agaty Masheimer agata.masheimer@radowiska.pl lub Elżbiety Cedro elzbieta.cedro@radowiska.pl do 26 maja 2021 roku,

♦ do konkursu zakwalifikowany będzie tylko jeden samodzielnie napisany wiersz,

♦ każda praca musi posiadać metrykę (imię i nazwisko ucznia, klasa),

♦ oceny prac dokona jury powołane przez organizatora,

♦indywidualne nagrody książkowe zostaną przyznane za zajęcie pierwszego miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych,

♦ nagrodą w konkursie będzie również zamieszczenie wybranych prac w formie elektronicznej na stronie szkoły.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. PORTRET „PANI WIOSNY”

Celem konkursu było kształtowanie wyobraźni plastycznej, inspirowanie tematyką wiosenną, rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne w różnych materiałach, technikach i formach, popularyzowanie wiedzy o wiosennych barwach. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie portretu Pani Wiosny.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

– Kategoria I – (uczniowie klas 0-II)

I miejsce: Zuzanna Grzębska kl. 1

– Wyróżnienie: Tymon Rewer kl. 0

– Kategoria II –  (uczniowie klas III- V)

– I miejsce: Roksana Tokarska kl. 5

– Wyróżnienie: Karina Trzcińska kl. 5

– Kategoria III –  (uczniowie klas VI-VII)

-I miejsce: Patrycja Galczewska kl. 6

Wręczenie nagród i dyplomów nastąpi po powrocie do szkoły.

Konkurs plastyczny – PORTRET PANI WIOSNY

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

pn. PORTRET „PANI WIOSNY”

Organizator Konkursu:

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Wielkich Radowiskach

CELE KONKURSU:

 1. Kształtowanie wyobraźni plastycznej.
 2. Inspirowanie tematyką wiosenną.
 3. Rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne w różnych materiałach, technikach i formach.
 4. Popularyzowanie wiedzy o wiosennych barwach.

TEMATYKA KONKURSU:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie portretu Pani Wiosny.

ZASADY KONKURSU:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej w Wielkich Radowiskach.
 • Kategoria I – uczniowie klas 0-II
 • Kategoria II –  uczniowie klas III- V
 • Kategoria III –  uczniowie klas VI-VIII
 1. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu.
 2. Technika wykonania prac – dowolna, np. wycinanka, wydzieranka, rysunek kredkami, ołówkiem, tuszem, farbami, itp. – w formacie A4 .
 3. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko, klasa.

TERMINY

 1. Klasy 0-III prace proszę dostarczyć do dnia 26.03.2021 r. do opiekunów SU, klasy IV-VIII zdjęcie prac proszę przesyłać na adres elzbieta.cedro@radowiska.pl  lub agata.masheimer@radowiska.pl w temacie wpisując imię nazwisko oraz klasę.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30.03.2021 r. ,a wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

OCENA:

 1. Podczas oceny brane pod uwagę będzie:
 • pomysłowość, walory artystyczne i estetyczne.
 • dobór i wykorzystanie materiałów.
 • Dla laureatów konkursu organizator przewidział nagrody rzeczowe i dyplomy.

Poczta Walentynkowa online

14 lutego to dzień szczególny! Jeśli chcecie wysłać komuś walentynkę, śmiało wstawcie ją na naszą tablicę!

KAŻDA WALENTYNKA JEST ANONIMOWA! 

Życzenia walentynkowe dla swoich sympatii  wstawiamy w bardzo łatwy sposób: otwórz link poniżej- kliknij na tablicę – umieść tekst w wyznaczonym miejscu- i gotowe!

https://padlet.com/ela_cedro/i04551mk0k495yll