REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

pn. PORTRET „PANI WIOSNY”

Organizator Konkursu:

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Wielkich Radowiskach

CELE KONKURSU:

 1. Kształtowanie wyobraźni plastycznej.
 2. Inspirowanie tematyką wiosenną.
 3. Rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne w różnych materiałach, technikach i formach.
 4. Popularyzowanie wiedzy o wiosennych barwach.

TEMATYKA KONKURSU:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie portretu Pani Wiosny.

ZASADY KONKURSU:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej w Wielkich Radowiskach.
 • Kategoria I – uczniowie klas 0-II
 • Kategoria II –  uczniowie klas III- V
 • Kategoria III –  uczniowie klas VI-VIII
 1. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu.
 2. Technika wykonania prac – dowolna, np. wycinanka, wydzieranka, rysunek kredkami, ołówkiem, tuszem, farbami, itp. – w formacie A4 .
 3. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko, klasa.

TERMINY

 1. Klasy 0-III prace proszę dostarczyć do dnia 26.03.2021 r. do opiekunów SU, klasy IV-VIII zdjęcie prac proszę przesyłać na adres elzbieta.cedro@radowiska.pl  lub agata.masheimer@radowiska.pl w temacie wpisując imię nazwisko oraz klasę.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30.03.2021 r. ,a wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

OCENA:

 1. Podczas oceny brane pod uwagę będzie:
 • pomysłowość, walory artystyczne i estetyczne.
 • dobór i wykorzystanie materiałów.
 • Dla laureatów konkursu organizator przewidział nagrody rzeczowe i dyplomy.