Podsumowanie Roku Szkolnego Rady Rodziców

Drodzy Rodzice, oraz Grono Pedagogiczne,

Jako Rada Rodziców chcielibyśmy podsumować rok z naszego działania.

W tym roku szkolnym postawiliśmy na pełną współpracę z Panią Dyrektor i Gronem Pedagogicznym. Nie można zapomnieć też, że zaczęła się pełna współpraca z Samorządem Uczniowskim i mamy nadzieję, że będzie kontynuowana. Wiemy, że ostatnie miesiące nie były też proste dla nas rodziców, gdyż to na nas spadło dużo odpowiedzialności, ale mamy świadomość, że robimy to w trosce o nasze dzieci. Chcielibyśmy na wstępie podziękować Gronu Pedagogicznemu za szybkie wdrożenie Nauki Zdalnej, co na pewno czasami sprawiało trudności pomijając oczywiście problemy techniczne.

W tym roku szkolnym Rada Rodziców przy pomocy Samorządu Szkolnego i nauczycieli dokonała kilku ważnych rzeczy.

  1. Na początku trzeba wspomnieć o pełnej przejrzystości finansów składek na fundusz Rady Rodziców – pełna księgowość i wpłaty na konto bankowe – przygotowanie do wdrożenia księgowości internetowej;
  2. Stworzenie strony szkoły, która mamy nadzieję będzie służyć wymianą informacji i pokazaniu szkoły w większym kręgu;
  3. Znalezienie darczyńcy prezentów, np. na Dzień Nauczyciela;
  4. Budowa radiowęzła szkolnego. Tutaj należy wspomnieć, że finansowane to było z akcji Samorządu Szkolnego przy pomocy osób, które zrobiły to pro bono:
  5. Promowanie zdrowego odżywiania w szkole. Prowadzone byłe akcje, aby zamiast batonów, ciastek dzieci otrzymały po prostu owoce, które także są bardzo smaczne;
  6. Punkt poboru wody. Zgłoszono problem z brakiem wody dla uczniów, który został wyeliminowany przez zakup wody i jej dystrybucję. Z każdej butelki przeznaczyliśmy kilka groszy na zakup szafek szkolnych;
  7. Pomysł zakupu szafek szkolnych dla uczniów, aby rzeczy i plecaki miały w końcu swoje miejsce, a zapach zniknął ze szkoły.
  8. Zakup bezdotykowego dozownika do płynu dezynfekujacego:
  9. Zakup dyplomów na koniec roku szkolego:

Jak widzimy, dużo rzeczy zostało zrealizowanych, a niektóre nie są dokończone. Chcielibyśmy, aby w następnym roku pojawiły się szafki dla uczniów, dlatego zachęcamy Państwa do włożenia swojego grosza do urny, która będzie na zakończenia roku stała na sali, a wszystkie pieniądze będą przeznaczone na zakup szafek dla uczniów.

Sądzimy, że jako Rada Rodziców sprostaliśmy Państwa wymaganiom, aczkolwiek chcielibyśmy przekazać informację, że tylko 50 procent osób zapłaciło składkę na Radę Rodziców, dlatego uważamy że i tak wiele zdziałaliśmy. Jesteśmy tym bardzo zaniepokojeni i ubolewamy, że niektórzy z Państwa wątpią w to na co idą pieniądze. Chcielibyśmy zaznaczyć, iż spotkania Rady Rodziców są organizowane dla wszystkich dlatego jeśli mają Państwo jakieś zastrzeżenia, uwagi to zawsze można na takie spotkanie przyjść i zgłosić swoje zastrzeżenia, uwagi czy pomysły.

Mamy nadzieję że nowy rok szkolny zaczniemy stacjonarnie, dlatego życzymy wszystkim uczniom bezpiecznego powrotu do szkoły, a absolwentom spełnienia ich planów na nowe, odmienne życie…

Rada Rodziców


Komunikat

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku, trwającą budową sali i remontem szkoły, oraz stanem pandemii na świecie, zwracamy się do Państwa z prośbą o niewręczanie kwiatów, a w zamian za to wrzucenie dobrowolnych kwot do urny z przeznaczeniem na zakup szafek szkolnych, które będą służyć naszym dzieciom do przechowywania plecaków i rzeczy osobistych. Chcemy tym sposobem wspomóc szkołę, aby ten cel był jak najszybciej zrealizowany.
Urna będzie udostępniona w dniu zakończenia szkoły.

Z góry bardzo dziękujemy
Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców i Grono Pedagogiczne

Zebranie Rady Rodziców

W dniu 27.02.2020 roku odbyło się zebranie Rady Rodziców.
Poruszono wiele kwestii odnośnie nauczania naszych dzieci.
Na początku zostało przedstawione finanse Rady Rodziców. Wszystkim zebranym pokazano wysokość wpłat i nazwiska osób, które takich wpłat dokonały. Poinformowano, że nie przekroczyliśmy nawet 50% wpłat od rodziców, co musi mieć swoje konsekwencje. Rada Rodziców jest zaniepokojona, że część osób finansuje inne dzieci, które nie opłacają składki, gdyż pamiętajmy, że urządzając jakiekolwiek dofinansowanie patrzymy na wszystkie dzieci i wszystkie dzieci korzystają z funduszy:
– radiowęzeł
– akcje z dobrym odżywianiem (mandarynki, jabłka)
– nagrody
– dofinansowanie do klas i ich potrzeb
Dlatego podjęto decyzję o podziękowaniu osobom, którzy opłacili składkę:
Uchwalono wniosek formalny w sprawie podziękowania dla osób, którzy dokonali opłat na Radę Rodziców na zebraniach klasowych.

Dodatkowo Rada Rodziców została poinformowana o potrzebie pracy w większym wymiarze godzin pedagoga szkolnego:
Uchwalono wniosek w sprawie pedagoga szkolnego

Było kilka wniosków formalnych także od Samorządu Szkolnego:
– dodatkowy zewnętrzny głośnik do radiowęzła – ze względu na ograniczone fundusze RR inwestycja przeniesiona na następny rok szkolny
– Turniej tenisa stołowego – pomoc rodziców przy organizacji
– Kiermasz wielkanocny – pomoc rodziców przy organizacji
– Gadżety dla absolwentów szkoły – bardzo ciekawa propozycja – ograniczenia finansowe, będziemy wracać ze sprawą
– Rewitalizacja łazienek chłopaków – brak funduszy na chwilę obecną, sprawa do przemyślenia
– Konkurs Rady Rodziców we współpracy z Samorządem Uczniowskim

Rada Rodziców chciałaby podziękować osobom, które przyszły na zebranie i poświęcają swój czas dla dobra Naszych Dzieci, aczkolwiek jednocześnie wyrażamy zaniepokojenie tym, że na zebranie nie przybyły reprezentanci klas. Wspólnie mamy budować szkołę i być odpowiedzialnymi wobec wyzwań na jakie są narażone nasze Dzieci. Jest to nie możliwe jeżeli nie ma dialogu, który jest potrzebny. Chcemy, żeby rodzice mieli swój głos w budowaniu młodszego społeczeństwa, ale bez Państwa drobnego wkładu jest to nie możliwe. Jeżeli są osoby, które posiadają przeciwne zdanie lub mają coś do powiedzenia powinny przekazać taką informację na zebraniu. Pamiętajmy, że osoby nieobecne nie mają głosu i możliwości decydowania, a uchwały, które są podejmowane są odzwierciedleniem WSZYSTKICH RODZICÓW, gdyż my tylko Państwa reprezentujemy.

Walentyki od Rady Rodziców

Oczywiście w naszej szkole Św. Walenty był też gościem…

Rada Rodziców konsekwentnie stawia na podnoszenie świadomości uczniów w kwestii zdrowego odżywiania i roli owoców w diecie uczniów.
W tym dniu Rada Rodziców ufundowała mandarynki i jabłka.
Czasami warto zastąpić kaloryczny baton naprawdę słodkim jabłkiem lub soczystą mandarynką.

Rada Rodziców dziękuje za pięknie ustrojone i przygotowane stoisko Pani Agnieszce Galczewskiej, oraz organizacji poczęstunku Samorządowi Szkolnemu i Pani Marcie Krupce.