Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele Szkoły SP w Wielkich Radowiskach

Szanowni Państwo,
dążąc do pozyskania dodatkowych funduszy na działalność statutową szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu: Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły. Program umożliwia gromadzenie przez radę rodziców - za pośrednictwem Fundacji „Rodzice Szkole”, organizacji pożytku publicznego nr KRS: 0000268115 – środków pochodzących z 1% Państwa podatku dochodowego.
Polecając tę formę poprawy warunków nauczania naszych dzieci, prosimy o zainteresowanie nią swoich przyjaciół i znajomych wskazując, że tą drogą mogą włączyć się w budowanie oświaty na miarę swoich oczekiwań i wyzwań XXI wieku.
Celem uczestniczenia w wymienionym programie każdy z darczyńców powinien wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za rok 2020 (PIT 28 poz. 177, PIT 36 poz. 474, PIT 36L poz. 165, PIT 37 poz. 134, PIT 38 poz. 64, PIT 39 poz. 50) – „RR SP w Wielkich Radowiskach”

W imieniu Rady Rodziców
Przewodniczący Rady Rodziców Paweł Błaszkowski

PRZYKŁAD PONIŻEJ (dla PIT-37)

RUBRYKA 132:

0000268115

RUBRYKA 134:

RR SP W WIELKICH RADOWISKACH

Cel szczegółowy musi zostać wypełniony aby środki trafiły na konto RR w naszej szkole.

Dziękujemy za zaufanie...