W związku z brakiem wody pitnej dla uczniów w szkolne Rada Rodziców na spotkaniu w dniu 11.10.2019 zebrała od anonimowych darczyńców 90 pół litrowych butelek wody, które będą dystrybuowane przy pomocy Samorządu Szkolnego, ustalono płatność za butelkę w wysokości 1 zł.

Informujemy, że z każdej butelki 41 groszy będzie przekazywane na fundusze Samorządu Uczniowskiego, m. in na projekt budowy radiowęzła szkolnego.

0
Tyle zebraliśmy z wody, data aktualizacji: 2019-11-07