Projekt Samorządu Szkolnego we współpracy z Radą Rodziców: budowa radiowęzła w szkolne
1. Zbieramy fundusze.
– z kasztanów
– ze sprzedaży wody
2. Omówienie inwestycji i montażu z Radą Rodziców.
3. Ocena warunków technicznych: http://100v.pl/index.php?main_page=poradniki
4. Zakup sprzętu przez Radę Rodziców:
Zdecydowano o zakupie nowego sprzętu ze względu na możliwość późniejszej rozbudowy 
Zakupiono:
– Wzmacniacz
– 3 głóśniki
– Przewody
– Listwy montażowe
– kostki łączeniowe, puszki
– mikrofon studyjny
5. Powieszenie głośników do radiowęzła w dniu 26.11.2019.
6. Przygotowanie kanałów elektroinstalacyjnych do poprowadzenia okablowania w dniu 27.11.2019
7. Poprowadzenie przewodów do głośników i radiowęzła. Pierwszy test głośników – 28.11.2019
8. Przed nami pierwsze próby radiowęzła – 29.11.2019