Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Wielkich Radowiskach ogłasza konkurs:
"Każda wpłata na fundusz RR wygrywa"